Insight Interieurarchitecten BNI

Werkwijze

De ruimte waarin de mens zich begeeft vormt een belangrijk onderdeel van zijn/haar beleving en gevoel. Hoe zorgen we ervoor dat uw omgeving zich aansluit op uw behoeftes [én die van uw medewerkers / klanten / cliënten]? Vanuit dat perspectief gaan we om tafel, met daarbij een bepaalde werkwijze.

We pakken het project op aan de hand van 6 dimensies:

De eerste vijf dimensies vormen de voedingsbodem voor het uiteindelijke plan [de hoe]. Zo ontstaat er een plan die past bij de diepliggende wensen en eisen van de opdrachtgever. Dit vertaald zich in een aantal fases: concept ontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, prijsvorming, uitvoering en onderhoud.

Conceptontwerp:

De dimensies worden in kaart gebracht. Hoe komen we tot een ontwerp die perfect aansluit op jullie wensen en toekomstvisie. De kaders hiervoor grof bepalen en neerzetten. De eerste lijnen worden op papier gezet.

Voorlopig ontwerp:

In het Voorontwerp gaan we de diepte in. We werken vanuit u en de gebruiker van de omgeving. De mens is bij mij altijd het vertrek- en eindpunt. Samen ontwikkelen we een praktisch en een esthetisch programma van eisen dat voor of soms zelfs door het ontwerpproces ontstaat.

Definitief ontwerp:

In samenspraak met alle partijen het ontwerp definitief gemaakt. Mijn rol in deze fase is vooral een sturende rol. Esthetische kaders worden geborgd en bewaakt. Schetsen worden gemaakt om elementen te verduidelijken, vertaling vindt plaats door de uitvoerende partijen.

Prijsvorming:

Het Voorontwerp dient als basis voor de aanbesteding, ik kan u helpen met het bepalen van de kaders van de aanbesteding en haar beoordelingscriteria. De uitdaging is hierin om meedenkende en flexibele partijen te vinden die gezamenlijk een goed [bouw]team kunnen vormen.

Uitvoering:

Het zijn vaak de kleine details die het oog aantrekken. Daarom is het belangrijk om het ontwerp in deze fases niet los te laten. Ik blijf het concept bewaken, zoom in op de details en zorg dat ook in deze fases het ideaalbeeld overeind blijft.

Onderhoud:

We hebben met z’n allen iets neergezet waar we trots op zijn! Kwaliteit leveren is één, kwaliteit behouden is minstens zo belangrijk. Het is belangrijk de visie en de uitvoering hiervan regelmatig te evalueren om het ideaalbeeld in stand te houden of nog beter te benaderen.

Zie onder projecten een aantal gerealiseerde opdrachten.